Menu
Kontakt ONLINE

SPEDYCJA

Damian Halczuk
Trans-ID 22031-16

Tel (+48) 68/372-27-35
damian.halczuk@jubotrans.pl

Sławomir Sosnowski
Trans-ID 22031-3
7791239
Tel (+48) 68/371-15-40
slawek.sosnowski@jubotrans.plKsięgowość

Ewa Kowalska
Tel (+48) 68/362-50-91
ewa.kowalska@jubotrans.plSprzedaż Materiałów Budowlanych
- Przeniesiona do firmy -
PHU "Junior" Bartosz Halczuk


Katarzyna Stackiewicz
9429826
Tel (+48) 509 835 962
kasia.stackiewicz@jubotrans.pl


Zasady korzytania z serwisu

Wydawcą strony jest PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SPÓŁKA JAWNA. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik akceptuje poniższe Zasady korzystania z serwisu i Oświadczenie o ochronie prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje przedstawionych poniżej zasad, proszony jest o natychmiastowe zaprzestanie korzystania ze strony.

NINIEJSZE ZASADY DOTYCZĄ KORZYSTANIA Z SERWISU SOLARISSYSTEM.EU

Akceptacja Zasad
Nasza strona jest dostępna dla użytkowników, posiadających dostęp do Internetu. Dostęp i korzystanie z naszej strony regulują poniższe zasady. KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY I WCHODZĄC NA NIĄ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE TE ZASADY. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad korzystania z serwisu w dowolnym momencie. Zmiana niniejszych zasad korzystania z serwisu następuje poprzez zamieszczenie na naszej stronie nowej lub zmienionej wersji zasad. Korzystając z naszej strony, użytkownik akceptuje z góry, że każdy przypadek korzystania ze strony podlega obowiązującym w danym momencie zasadom korzystania z serwisu.

Przeznaczenie strony
Przeznaczeniem tej strony jest dostarczanie ogólnych informacji na temat firmy PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SPÓŁKA JAWNA.

Własność materiałów, informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Wszystkie materiały wykorzystane i zamieszczone na naszej stronie, w tym teksty, oprogramowanie, zdjęcia, grafika, ilustracje i materiały ilustracyjne, filmy video, materiały muzyczne i dźwiękowe, logo oraz znaki towarowe są własnością firmy PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SPÓŁKA JAWNA lub są jej udostępnione na warunkach licencji i są chronione prawem autorskim, przepisami o ochronie znaków towarowych i innymi przepisami. Na stronie mogą się także znajdować znaki towarowe, należące osób trzecich. Te znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli, a użytkownik zgadza się nie wykorzystywać ich ani nie rozpowszechniać ich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku towarowego. Użytkownik jest upoważniony do pobierania materiałów z naszej strony wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, z zastrzeżeniem, że z materiałów tych nie zostaną usunięte ani zmienione żadne znaki towarowe, informacje o prawach autorskich ani żadne inne informacje o prawach własności. Użytkownik zgadza się nie zmieniać, powielać, przekazywać, rozpowszechniać, sprzedawać, transmitować ani rozprowadzać żadnych takich materiałów bez pisemnej zgody PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SPÓŁKA JAWNA. Nie wolno udostępniać materiałów z naszej strony w ramach innej strony internetowej poprzez tworzenie hiperlinków, ramkowanie ani poprzez zastosowanie żadnych innych środków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Linki
PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SPÓŁKA JAWNA nie kontroluje ani nie monitoruje materiałów zawartych na stronach, które mogą być połączone z naszą stroną i nie odpowiada za treść żadnej ze stron, do których linki znajdują się na naszej stronie. Użytkownik łączy się z taką stroną na własne ryzyko.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
NASZA STRONA UDOSTĘPNIANA JEST "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY ANI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SPÓŁKA JAWNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ ANI WIARYGODNOŚĆ ŻADNYCH FAKTÓW, OPINII, PORAD ANI STWIERDZEŃ ZAMIESZCZONYCH NA NASZEJ STRONIE. WSZYSTKIE ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE MOGĄ ZASTĘPOWAĆ KONKRETNEJ PORADY.

Nasza flota
Wyszukaj w stronie
Wyszukiwarka